Select Page

Somentor

Somentor er en social konsulentvirksomhed, der tilbyder kommuner rehabiliteringsforløb. Vi leverer en målrettet  social pædagogisk faglig indsats omkring det enkelte menneske, uanset om det udspinger fra jobcenteret eller socialforvaltningen.

Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare personer, der har sindslidelser eller psykiatriske diagnoser. Vi arbejder med personlig vejledning og individuelle forløb, og vi er specialiseret i at løse komplekse opgaver.

TEAM

Somentor består af en række medarbejdere, der hver især
har mange års erfaring indenfor socialpsykiatrien og i arbejdet med udsatte borgere med psykosociale problemstillinger.

Se menneskerne bag

Vores ydelser

Y

Specialiseret mentorforløb

Til borgere på kontanthjælp, sygedagpenge og fleksjobydelse eller personer visiteret til jobafklaring eller ressourceforløb

Som mentor støtter vi borgere med psykisk sårbarhed eller sygom i at mestre deres hverdag og mod uddannelses- og beskæftigelsesmæssige aktiviteter. Vores rolle består grundlæggende i at være personlig vejleder, støtte og motivere og guide i behandlingssystemet samt i det offentlige system,  uddannelsesinstitutioner eller arbejdsmarked. Vi arbejder tæt sammen med sagsbehandleren for at nå de opstillede mål.

Somentor leverer desuden mentorarbejde i forbindelse med:

  • Udskrivning fra psykiatrisk indlæggelse. fokus er på rollen som udskrivningskoordinator og på at hjælpe borgeren så smidigt som muligt til en hverdag med job eller uddannelse.
  • Udslusningsplan i forbindelse med løsladelse fra fængselsophold og når kriminalforsorsorgens indsats bliver udfaset.
  • Ressourceforløb når de tværfaglige rehabiliteringsteam har besluttet de individuelle aktiviteter.
  • Udredningsforløb når der mangler relevante helbredsmæssige oplysninger om borgeren.

Kontaktperson

Med en kontaktperson/bostøtte retter vi fokus på den enkeltes borges evne til at opretholde sit medborgerskab, samt opnå og bevare sociale kontakter, bryde social isolation og klare en hverdag. Indsatsen foregår i et tæt samabejde med den enkelte borger og det er relationen der er det afgørende og bærende element

Ungdomssanktions-koordinator

I tæt samarbejde med sagsbehandleren arbejder vi aktivt for, at sanktionsforløbet gennemføres som planlagt, men med de fornødne justeringer undervejs. Vi er socialrådgiverens forlængede arm. Den, som har mulighed for at arbejde fleksibelt og proaktivt i forhold til den unge, institionen og den social myndighed.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

+45 20 57 91 19

jesper@somentor.dk

Facebook

Designet af skitze